June 5, 2007

Public Alert: I'm Too Conservative To Liberally Insult Him

جلوه‌ای از وارستگی
تصویر سمت راست مربوط به یک نسخه‌ی خطی از اولین سری کارتون طنسی طاکسیدو است که اخیراً در ملایر پیدا شده و بار دیگر بر ساده‌زیخی و استغنای چاملی صحـّه می‌گذارد و نشان می‌دهد که او در ابتدا علاوه بر یقه و کراوات کلاسیکش، پیژامه‌ای هم داشته که بعدها، با خوی عارفانه‌اش از قید آن رها شده است.

اسلوگان
به مـدپـوشـان و مدپرستان بگویید آخرین مد، کفن است

دغدغه

دلم می‌خواد واکنش نشون بدم، ولی دقیقاً نمی‌دونم به چی.

0 حرف: